Željana Zovko

Objavljeno: 18.9.2017.
Hercegovina.info

U pripremi novi EU IPA Adriatic program

Tijekom višednevne posjete Bosni i Hercegovini direktorica Upravljačkog tijela IPA Adriatic programa Paola Di Salvatore susrela se s potpredsjednicom Vlade FBiH i ministricom finacija Jelkom Milićević, zastupnicom europskom parlamentu Željanom Zovko i predstavnicom Sveučilišta u Mostaru za EU projekte dr.sc. Mirjanom Milićević.

Na sastanku je razgovarano o aktivnostima koje će obuhvaćati novi IPA program za razdoblje 2021-2017, analizirane su dosadašnje aktivnosti i date preporuke za tehničku pripremu u sljedećem razdoblju, smjernicama pokretanja novih projekata u Federaciji BiH kroz prekograničnu suradnju sa zemljama obuhvaćenim IPA Jadranskim programom. Direktorica Di Salvatore upoznala je Ministricu o aktivnostima novog projekta o suzbijanju kriminala i korupcije (OLAF), organiziranju konferencije za predstavljanje ovog projekta koja će se održati u veljači 2018. godine u Mostaru i nastavku suradnje s Uredom za odnose sa Europom u regiji Abruzzo. Posebna pozornost stavljena je na projekte koji uključuju suradnju Sveučilišta u Mostaru sa institucijama i gospodarskim subjektima Bosne i Hercegovine i susjednih regija u cilju regionalnog razvoja kroz prekograničnu suradnju.

IPA Program Jadranske prekogranične suradnje uključuje 8 država (Italija, Albanija, Grčka, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Srbija i Hrvatska) ima za cilj jačanje mogućnosti održivog razvoja na Jadranu, usklađenom strategijom djelovanja među partnerima s prihvatljivih područja programa, uz primjenu inicijativa vezanih za četiri prioriteta: gospodarski, socijalni i institucionalni, prirodni resursi, kulturna bastina i prevencija rizika, pristupačnost mrežama i tehničku pomoć.

U okviru svog posjeta Di Saklvatore će održati predavanje o provedbi EU projekata na Sveučilištu u Mostaru i potpisati Sporazum o suradnji između Sveučilišta u Mostaru i Upravljačkog tijela IPA Adriatic programa.

Copyright © Željana Zovko 2017. Sva prava pridržana.