Tijekom njihovog dvodnevnog posjeta mladi posjetitelji imali su priliku poslušati predavanja o funkcioniranju Europske unije, njezinih institucija kao i o procesu donoš¡enja odluka u Europskom parlamentu.

Zastupnica Zovko ih je upoznala sa svojim parlamentarnim radom kao i svojim svakodnevnim aktivnostima i inicijativama, čime su posjetitelji dobili uvid u njezin rad.

“Svrha ove posjete bila je omogućiti mladim ljudima pogled na Europsku uniji i mogućnosti koje im ona nudi a koje bi im pomogle u njihovom samo-ostvarivanju i mogućnostima za napredak u životu “, naglasila je zastupnica Zovko.