Željana Zovko

Objavljeno: 2.4.2021.

Op-ed s povjerenicom Mariyom Gabriel te usvojeni amandmani Željane Zovko na izvješća o zapadnom Balkanu i izvješće o oblikovanju digitalnog obrazovanja

Bruxelles/Split, 2. travnja 2021. godine

Željana Zovko je kao izvjestiteljica EPP-a za izvješće o učinkovitim mjerama za „Zeleni“  Erasmus+, Kreativnu Europu i Europske snage solidarnosti s povjerenicom za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariyom Gabriel objavila autorski tekst u europskim medijima o glavnim značajkama novog, opsežnijeg i uključivijeg Erasmus+ programa s kojim će preko 26 milijardi eura biti uloženo u mlade, odgoj, opće i visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, strukovno osposobljavanje i sport. Između ostaloga, njime će se potaknuti brži oporavak od gospodarske krize, podupirati zelenu i digitalnu tranziciju, te biti dostupan širem spektru ljudi i organizacija, olakšati mobilnost među obrazovnim sustavima u EU i doprinijeti stvaranju europskog prostora obrazovanja do 2025. godine.

Paket izvješća za reformu vlastitih sredstava, strategija EU-a za održivi turizam i nova strategija EU-a i Afrike

Europski parlament održao je plenarno zasjedanje u ožujku tijekom kojeg su zastupnici između ostalog, raspravljali o sastanku Europskog vijeća na čijem su dnevnom redu bile teme odgovora na pandemiju COVID-19, jedinstvenog tržišta, industrijske politike i digitalne transformacije te gospodarstva. Zastupnici su također raspravljali i glasovali o važnom paketu izvješća za reformu vlastitih sredstava EU-a kojim se reformira sustav financiranja proračuna EU-a i o paketu mjera za oporavak tržišta kapitala, kako bi se olakšala dokapitalizacija tvrtki iz EU-a na financijskim tržištima nakon krize Covid-19. Pored toga, glasovali su o strategiji EU-a za održivi turizam koja će tražiti od zemalja članica da uključe sektor turizma i putovanja u svoje planove oporavka, novoj strategiji EU-a i Afrike, koja naglašava potrebu za daljnjim jačanjem suradnje u pitanjima kao što su zelena tranzicija, energetika, digitalna transformacija, dobro upravljanje i migracije te o predloženim digitalnim zelenim potvrdama čiji je cilj olakšati sigurno i slobodno kretanje unutar EU-a dok traje pandemija Covid-19.

Godišnja izvješća Europskog parlamenta o napretku Albanije, Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije

Zastupnici su usvojili četiri izvješća o zemljama zapadnog Balkana. Izvješća o Albaniji, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji odgovor su na godišnji paket Komisije o proširenju, kojim se ocjenjuje napredak u zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama u posljednje dvije godine. Potpredsjednica Odbora za vanjske poslove i izvjestiteljica EPP-a za pretpristupni instrument IPA III, Željana Zovko, sudjelovala je u izradi izvješća priloživši amandmane koji su i uvršteni u konačna izvješća. U svojim amandmanima Zovko je naglasila snažnu ekonomsku ulogu Unije u trgovini i pomoći tijekom koronakrize te pozvala na borbu protiv dezinformacijskih kampanja te nastavak dijaloga između Bugarske i Sjeverne Makedonije, kao i Srbije i Kosova. Također, u amandmanima je stavila poseban naglasak na osiguravanje jednakog i nediskriminatornog obrazovanja na jezicima manjina kao i jednake mogućnosti i zastupljenost u medijima, političkom životu i javnoj upravi i sudstvu, a posebno u slučaju hrvatske manjine u Srbiji. Zaključila je kako je ovo bila izuzetno dinamična i izazovna godina za zapadni Balkan jer je EU predstavila novu metodologiju proširenja, otvoreni su pregovori sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, te je unatoč do sada neviđenoj krizi održan sastanak na vrhu u Zagrebu, koji je ponovno stavio temu proširenja na europski dnevni red.

Izvješće o oblikovanju digitalnog obrazovanja

Izvješće o oblikovanju politike digitalnog obrazovanja predstavlja odgovor Europskog parlamenta na Akcijski plan za digitalno obrazovanje za 2021. – 2027. godinu. Izvješćem se potiče veća suradnja među državama članicama na ovom pitanju te se poziva na osiguravanje visokokvalitetnog digitalnog obrazovanja i provedbu Akcijskog plana za digitalno obrazovanje. Kao članica Odbora za kulturu i obrazovanje Željana Zovko je pozdravila usvajanje ovog izvješća, a čijem je konačnom tekstu i sama doprinijela amandmanima te naglasila kako države članice imaju najveću ulogu u smanjenju jaza i jačanju svojih obrazovnih sustava te da bi iz Fonda za oporavak i otpornost (RRF) trebale iskoristiti najmanje 10 % sredstava kako bi osigurale provedbu digitalnog učenja.

Sljedeća plenarna sjednica održat će se od 26. do 29. travnja 2021. godine.

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.