Željana Zovko

Objavljeno: 21.3.2018.

Promatračka misija Europske unije objavila Konačno izvješće o izborima u Nepalu za Zastupnički dom i pokrajinske skupštine s preporukama za buduće izbore

Promatračka misija Europske unije objavila je jučer Konačno izvješće o izborima za Zastupnički dom i pokrajinske skupštine u Nepalu, uključujući 29 preporuka za poboljšanje izbornog procesa.

Voditeljica promatračke misije EU-a i zastupnica u Europskom parlamentu, Željana Zovko, stigla je u Nepal 18. ožujka kako bi nepalskoj Vladi, Izbornom povjerenstvu, političkim strankama, promatračima i organizacijama građanskog društva predstavila Konačno izvješće o izborima.

Izuzetno mi je zadovoljstvo predstaviti Konačno izvješće koje objedinjuje nalaze i analize Promatračke misije tijekom izbora u Nepalu, te daje sveobuhvatne preporuke za buduće izbore”, izjavila je Zovko na konferenciji za medije u Kathmandu.

Preporuke se odnose na relevantne institucije – Izborno povjerenstvo, Vladu Nepala, političke stranke, građansko društvo i ostale sudionike. Europska će unija i dalje s partnerima u Nepalu raditi na jačanju demokratskog procesa u ovoj zemlji, kao i na izbornoj reformi u sljedećim mjesecima i godinama.”

Izbori održani 26. studenog i 7. prosinca 2017. godine bili su ključni korak u provedbi Ustava iz 2015. godine, sa zakonodavnim okvirom kao dobrim temeljem za provođenje izbora. Međutim, kako je veći dio odredbi Izbornog zakona usvojen tek nešto manje od tri mjeseca prije održavanja izbora, nije bilo dovoljno vremena za diseminaciju ili procjenu.

Političke su slobode zajamčene zakonom, uključujući pravo na glasanje i kandidiranje na izborima, kao i slobode udruživanja i izražavanja, te su bez obzira na nasilne napade na kandidate, u najvećoj mjeri poštovane u izbornoj kampanji.

Primjenjuje se sustav kvota, s ciljem promoviranja rodne i socijalne uključenosti, a isto tako uključuje skupine koje su već dobro zastupljene, što je nedvojbeno u nesuglasju s međunarodnim standardima o jednakosti, jer se afirmativne akcije predviđaju samo u svrhu promicanja jednakosti.

Izborno povjerenstvo Nepala objektivno je obavljalo svoje dužnosti u izbornom procesu i uživalo povjerenje javnosti, no ipak nije bilo potpuno transparentno u radu. Na primjer, nije postojao mehanizam redovnih konsultacija sa sudionicima u procesu i Izborno povjerenstvo nije objavljivalo kritične informacije o izlasku na birališta i nevažećim glasačkim listićima. Nadalje, uočene su određene proceduralne slabosti, posebice u usklađivanju glasačkih listića. Edukacija glasača nije bila odgovarajuća, a u nekim područjima nije uopće organizirana.

Bez obzira što je imalo široke ovlasti kazniti svako kršenje pravila ponašanja na izborima, uključujući naplaćivanjem novčanih kazni ili diskvalificiranjem, Izborno je povjerenstvo pritužbe rješavalo na potpuno neformalan način, ograničavajući se na upućivanje zahtjeva onima koji su prijavljeni za kršenje pravila da obustave neprihvatljive radnje. Ovakav nedostatak provođenja pravila u velikoj je mjeri narušio integritet izbornih pravila ponašanja.  Kružile su priče o potplaćivanju glasača novcem i darovima, no nije pokrenut nijedan postupak kažnjavanja za kupovinu glasova.

Pozitivni aspekti su da je provedena uspješna akcija pokretanja glasača, nakon koje je registrirano 1,37 milijuna novih glasača. Proces  nominiranja kandidata također je bio adekvatno proveden. Mediji su tijekom kampanje općenito poštovali sve slobode, uz iznimku nekoliko utvrđenih slučajeva ograničavanja slobode izražavanja i slobode tiska.

U Konačnom je izvješću dano ukupno 29 preporuka za razmatranje, uz naznaku da se prioritet da sljedećih 10 preporuka:

  1. Razmotriti utjecaj sustava kvota na etnički sastav Zastupničkog doma i pokrajinskih skupština i osigurati da se mjere afirmativnih akcija primjenjuju samo na skupine koje su predmet negativne diskriminacije.
  2. Povećati transparentnost Izbornog povjerenstva uvođenjem redovnih konsultacija sa sudionicima u procesu i pravovremenim objavljivanjem informacija od javnog interesa.
  3. Organizirati odgovarajuću sveobuhvatnu edukaciju glasača dovoljno vremena prije održavanja izbora, i to na svim jezicima u upotrebi u Nepalu.
  4. Revidirati granice izbornih jedinica u sustavu izbora relativnom većinom, kako bi se osigurala veća jednakost u glasačkim pravima.
  5. Revidirati pravila rješavanja zahtjeva za registracijom glasača na način da budu manje stroga nego sada i da omoguće glasačima koji stanuju u unajmljenom ili neformalnom smještaju da se lakše preregistriraju.
  6. Provesti zakon s ciljem sprječavanja kupovine glasova.
  7. Sačiniti manje restriktivna pravila ponašanja, koja će uključivati odredbe o dodjeli slobodnog medijskog prostora u javnim medijima političkim strankama/kandidatima.
  8. Uvesti administrativne procedure po kojima će slučajevi vezani za izbore imati prednost na Vrhovnom sudu.
  9. Povećati transparentnost procesa brojanja i objave rezultata brzim objavljivanjem podatka o izlasku glasača na birališta i podataka o brojanju glasova po izbornim jedinicama, kao i dostavljanjem podataka o brojanju glasova po izbornim jedinicama strankama i kandidatima.
  10. Uvesti smislene procedure usklađivanja u upute o glasanju i brojanju glasova.

Europska je unija angažirala promatračku misiju na poziv Vlade Nepala i Izbornog povjerenstva Nepala u razdoblju od 25. rujna 2017. godine do 3. siječnja 2018. godine s više od 100 promatrača iz svih 28 zemalja EU-a, te Norveške i Švicarske. Zadatak Misije bio je procijeniti usklađenost izbornog procesa s međunarodnim i regionalnim obvezama i zakonima Nepala.

Konačno je izvješće dostupno na engleskom i nepalskom jeziku, a službenom se smatra samo verzija na engleskom jeziku. Izvješće možete pročitati na sljedećem linku: www.eomnepal.eu

Copyright © Željana Zovko 2017. Sva prava pridržana.