Željana Zovko

Objavljeno: 25.4.2017.
Bruxelles/Pakistan

U službenoj posjeti izaslanstva Vanjskopolitičkog odbora Pakistanu

U službenom posjetu Pakistanu (Islamabad, Peshawar, Lahore) boravila sam od 18. do 21. travnja 2017. godine u sklopu izaslanstva Vanjskopolitičkog odbora Europskog parlamenta.

U izaslanstvu, koje je predvodio predsjedatelj Odbora David McAllister (EPP, Njemačka), bili su i Arnaud Danjean (EPP, Francuska), Neena Gill (S&D Ujedinjeno Kraljevstvo), Andrejs Mamikins  (S&D Latvija), Jozo Radoš (ALDE Hrvatska) Amjad Bashir (ECR Ujedinjeno Kraljevstvo), i Jean Lambert (Verts/ALE Ujedinjeno Kraljevstvo).

Posjet je organiziran s ciljem jačanja dijaloga EU-a i Pakistana s obzirom na predstojeće usvajanje novog Strateškog plana angažmana između EU-a i Pakistana, koji će se baviti nizom političkih i sigurnosnih pitanja kao što su upravljanje, ljudska prava, migracije, trgovina i energija.

Održali smo konstruktivne sastanke s visokim dužnosnicima saveznih i pokrajinskih vlada i članovima parlamenta, diplomatskim zborom, civilnim društvom i think-tankovima, prateći ranije parlamentarne posjete. Tijekom posjeta izrazili smo potporu stabilnom i demokratskom Pakistanu upravljanom vladavinom prava.

Osim rasprave o odnosima EU-a i Pakistana, tematska područja na koja smo se usredotočili uključivala su pojačan dijalog vanjske politike o pitanjima od globalne i regionalne važnosti te zajedničkog interesa, uključujući regionalnu sigurnost, borbu protiv terorizma, razvojnu pomoć, migracije i povrat izbjeglica, kao i poštivanje ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Copyright © Željana Zovko 2017. Sva prava pridržana.