Željana Zovko

Objavljeno: 6.3.2019.

Zovko o značaju angažmana mladih na Zapadnom Balkanu

Brussels, 5. ožujka 2019. godine

 

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko sudjelovala je na konferenciji Kluba EPP-a o angažmanu mladih u regiji i u svom govoru prenijela dio bogatog iskustva iz područja mira i sigurnosti na Zapadnom Balkanu, te s predstavnicima Europske organizacije mladih i organizacijama mladih sestrinskih stranaka EPP-a sudjelovala u razmjeni mišljenja o načinima na koje mladi svojim angažmanom mogu utjecati na promicanje procesa pomirenja.

 

Tema prve debate bila je uloga doprinosa mladih u procesu vraćanja međusobnog povjerenja među zemljama Zapadnog Balkana, a nakon toga uslijedila je tema o ulozi Europske unije u pružanju potpore regionalnoj suradnji i procesu pomirenja.

 

Zastupnica je Zovko ukazala na prilično oskudnu prekograničnu suradnju između organizacija mladih u regiji, bez obzira na velika ulaganja u to područje nakon Berlinskog procesa. Međutim, izjavila je da mlade vidi kao generaciju koja želi djelovati, što daje nadu da će se ova suradnja poboljšati. Zovko je poručila mladima da se ne usmjeravaju na povijest koja ih razdvaja, nego da inspiraciju potraže u uspješnim projektima koji su približili mlade u Europi, a onda će time i povijest pratiti takav razvoj. Također je potaknula organizacije mladih da pronađu projekt koji će imati pozitivan utjecaj i uspostave suradnju oko provođenja takvog projekta.

Copyright © Željana Zovko 2017. Sva prava pridržana.