Željana Zovko

Objavljeno: 9.4.2018.

Zovko sudjelovala na zasjedanju EuroLat-a u Panami

Bruxelles / Panama, 6.travnja 2018. – Zastupnica u Europskom parlamentu, Željana Zovko sudjelovala je ovog tjedna u Panami na zasjedanju stalnih parlamentarnih odbora Izaslanstva u Europsko-latinoameričkoj parlamentarnoj skupštini (EuroLat). EuroLat parlamentarna skupština nadzire pitanja koja su relevantna za građane obiju regija te daje parlamentarnu dimenziju u daljnjem razvoju strateškog partnerstva između EU-a i Latinske Amerike.

EuroLat čine četiri stalna odbora i jedna radna skupina: Odbor za politička pitanja, Odbor za održivi razvoj, Odbor za socijalna pitanja i Odbor za ekonomsku politiku te Radna skupina za sigurnost, organizirani i transnacionalni kriminal i terorizam.

Zastupnica Zovko sudjelovala je na sjednici Odbora za održivi razvoj EuroLat-a, čija je članica, a na kojoj se raspravljalo o izvješćima o učinkovitoj implementaciji Agende 2030 za održivi razvoj, teritorijalnoj koheziji i prekograničnoj koordinaciji u EU i Latinskoj Americi o cirkularnoj ekonomiji.

Na zasjedanju ostalih odbora EuroLat-a raspravljalo se o suradnji između EU-a i latinoameričkih država u području kaznenog pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala, borbi protiv nejednakosti poticanjem socijalne kohezije, suradnji na području avijacije i sigurnosti zračnog prometa, trenutačnom stanju pregovora o slobodnoj trgovini između EU-a i Mercosura. Osim toga, raspravljalo se o važnosti sudjelovanja civilnog društva u procesu     političkog dijaloga, i o zaštiti radnih mjesta i stvaranju novih, s posebnim naglaskom na zapošljavanje žena i mladih.

Zastupnici su usvojili izvješća o koracima za uspostavu zajedničkog istraživačkog prostora EU-a i zemalja Latinske Amerike i Kariba, suradnji na području avijacije i sigurnosti zračnog prometa, borbi protiv nekažnjivosti i suradnji na području pravosuđa.

Na zasjedanju u Panami okupilo se 70 članova EuroLata-a, 35 zastupnika Europskog parlamenta i 35 zastupnika latinoameričkih parlamenata.

 

Copyright © Željana Zovko 2017. Sva prava pridržana.