Željana Zovko

Objavljeno: 14.6.2020.

Zovko: Za jaču Europsku uniju u kojoj su svi Hrvati zaštićeni, ma gdje bili

Kao zastupnica u Europskom parlamentu zastupam sve hrvatske građane. Kroz aktivnosti  odbora i radnih skupina, čija sam članica, intenzivno radim na izgradnji snažnije i bolje povezane Europske unije. Članica sam Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta, u kojem obnašam i dužnost zamjenice koordinatora EPP-a. Također sam članica Pododbora za sigurnost i obranu i Odbora za kulturu i obrazovanje, koji se bavi i pitanjima vezanima za mlade, sport i informiranje. Pored navedenih odbora, članica sam i tri izaslanstva Europskog parlamenta – za odnose s Bosnom i Hercegovinom i Kosovom, za odnose s SAD-om, te za odnose s Europsko-latinoameričkom parlamentarnom skupštinom (EuroLat).

Odnosi EU-a i zapadnog Balkana kao jedan od glavnih prioriteta

Jedna od mojih ključnih aktivnosti zasigurno je rad na osnaživanju odnosa Europske unije s Bosnom i Hercegovinom i cijelim Zapadnim Balkanom. Kao suizvjestiteljica za instrument pretpristupne pomoći zastupam Parlament u procesu izrade novog višegodišnjeg financijskog fonda za Zapadni Balkan i Tursku. Bila sam aktivno uključena u rad Parlamenta na pokretanju pristupnih pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom, te sam na poziv predsjednika EPP Grupe, Manfreda Webera, bila u službenom posjetu Sjevernoj Makedoniji, u okviru kojeg smo iskazali potporu vjerodostojnoj europskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

Od drugih aktivnosti, želim istaknuti da sam izvjestiteljica za Azerbejdžan, izvjestiteljica iz sjene za Izvješće o suradnji EU-a i Afrike na sigurnosnoj situaciji u Sahelu, Zapadnoj Africi i Rogu  Afrike, te izvjestiteljica iz sjene za Izvješće o mjerama za „Zeleni” Erasmus+, Kreativnu Europu i Fond solidarnosti EU-a i izvjestiteljica iz sjene za poboljšanje jednakosti spolova u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a.

Pomoć EU u Hrvatskoj u vrijeme krize

Ovo vrijeme bez presedana, u kojem se suočavamo s pandemijom koronavirusa, zahtijeva i  aktivnosti bez presedana. Sve svoje aktivnosti nastavila sam obavljati na daljinu, s posebnim naglaskom na europskim mjerama za pomoć zdravstvenim sustavima država-članica i oporavku gospodarstva. Hrvatsku je upravo u vrijeme zdravstvene krize pogodio i razorni zemljotres, te sam u obraćanju Komisiji zatražila da Hrvatska bude prioritet pri raspodjeli medicinske opreme i druge pomoći. U prošlom mandatu u Parlamentu aktivno sam radila na poboljšanom mehanizmu civilne zaštite Unije i RescEU-a i upravo zahvaljujući ovim instrumentima, Hrvatska i Zapadni Balkan sada mogu računati na europsku financijsku i medicinsku pomoć vrijednu više milijardi Eura.

Promicanje kulture Hrvatske u Europskom parlamentu

Promoviranje hrvatske kulture neizostavni je dio mojih aktivnosti. Od Komisije sam zatražila dodatnu potporu za sektor kulture, koji je u krizi uzrokovanoj korona virusom pretrpio velike posljedice. Organizirala sam više konferencija o kulturnoj baštini hrvatskih gradova, kao i konferenciju povodom 40. obljetnice UNESCO-ve svjetske kulturne baštine u Hrvatskoj. Smatram da je vrlo bitno kontinuirano educirati mlade ljude o prednostima koje donosi Europska unija. U okviru projekta „Škola-ambasador Europskog parlamenta”, posjetila sam nekoliko škola i s učenicima razgovarala o radu Parlamenta i mogućnostima koje mogu iskoristiti kao građani države-članice EU-a. Često pozivam škole i razne organizacije iz Hrvatske i Bosne i  Hercegovine u posjet Parlamentu u Bruxellesu i Strasbourgu, kako bi im omogućila da na licu mjesta vide kako funkcioniraju institucije EU-a.

 

Copyright © Željana Zovko 2017. Sva prava pridržana.