Zovko: S programom „EU4Health“ naša će Unija biti otpornija

Bruxelles, 16. prosinca 2020. godine

Europski parlament i Vijeće postigli su sporazum oko novog programa „EU4Health“. Za ovu inicijativu bit će izdvojeno 5,1 milijardi eura za promoviranje zdravlja i mjera sprječavanja bolesti, kao i za pripremu europskih zdravstvenih sustava za suočavanje sa zdravstvenim prijetnjama u budućnosti.

Željana Zovko je kao supredsjedateljica Skupine zastupnika za zdravlje pluća pozdravila postizanje sporazuma:

„Pandemija Covid-19 pokazala je da je europskom zdravstvenom sektoru žurno potrebna dodatna potpora. Moramo se fokusirati na dugoročna zdravstvena pitanja, bolju pripravnost za buduće krize i daljnju suradnju između Unije i država članica u očuvanju zdravlja naših građana.”

Specifičan cilj programa je potpora aktivnostima koje upotpunjuju aktivnosti opskrbljivanja država nužnim proizvodima za krize na razini Unije u suradnji s RescEU-om i ostalim ključnim akterima. 20% ukupnog proračuna bit će izdvojeno za promoviranje zdravlja i prevenciju bolesti upravljanjem rizicima za zdravlje, kao što su prekomjerno uživanje u alkoholu i duhanu. Jedan od prioriteta EU-a je borba protiv raka. Pored toga, bit će moguće podržati globalne zdravstvene inicijative i aktivnosti Svjetske zdravstvene organizacije.

Privremeni dogovor pregovarača još treba biti odobren u Europskom parlamentu i Vijeću.

Web stranice Željane Zovko koriste kolačiće (cookies) kako bi se poboljšala funkcionalnost stranica. Više o kolačićima pročitajte u uvjetima korištenja