Željana Zovko

Objavljeno: 2.6.2021.

Politički dogovor o sedmogodišnjem financiranju zemalja pristupnica (IPA III)

Politički dogovor o sedmogodišnjem financiranju zemalja pristupnica

  • 14,2 milijarde Eura sredstava za zapadni Balkan i Tursku za reforme vezane za ulazak u EU
  • Obustava pomoći u slučaju demokratskog nazadovanja
  • Jači politički nadzor Parlamenta

 

2. lipnja 2021. godine postignut je sporazum Parlamenta i Vijeća o instrumentu za upravljanje pretpristupnim financiranjem u razdoblju od 2021. do 2027. godine.

Suzakonodavci su dogovorili prioritete, ciljeve i način upravljanja moderniziranim instrumentom financiranja za pretpristupnu pomoć (IPA III) u vrijednosti od 14,2 milijarde eura, kojim će se osigurati pomoć državama-korisnicama, Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji i Turskoj u provođenju reformi potrebnih za ulazak u Europsku uniju.

Radi se o političkim, institucionalnim, pravnim, administrativnim, te socijalno-ekonomskim reformama, kao i o usklađivanju država proširenja s vrijednostima, pravilima, standardima, politikama i praksama EU-a, čime će izravno doprinijeti međusobnoj stabilnosti, sigurnosti, miru i prosperitetu.

Jača uvjetovanost, veći utjecaj i vidljivost sredstava

Nadograđenim pretpristupnim instrumentom pojačani su uvjeti koji se odnose na demokraciju, ljudska prava i vladavinu zakona, a predviđeno je i obustavljanje pomoći u slučaju nazadovanja u ovim područjima.

IPA III pojačat će stratešku komunikaciju i borbu protiv dezinformacija, te će pridonijeti horizontalnim ciljevima zaštite klime i okoliša, ljudskih prava i ravnopravnosti spolova. Predviđena je poboljšana koordinaciju donatora i pojačane konzultacije s organizacijama civilnog društva i lokalnim i regionalnim vlastima.

Parlament je u pregovorima osigurao poboljšano upravljanje instrumentom proširenom upotrebom postupka delegiranih akata i pojačanim geopolitičkim dijalogom s Europskom komisijom, čime je Parlamentu omogućeno definiranje glavne strateške orijentacije i kontroliranje odluka donesenih na temelju instrumenta.

Citati

Predsjednik Odbora za vanjske poslove David McAllister (EPP, Njemačka): „ Izvrsna je vijest za korisnike instrumenta IPA III. i Uniju da je postignut dugo očekivani politički sporazum. Ovaj sporazum, naime, otvara put poboljšanom upravljanju, koherentnosti i transparentnosti vanjskog financiranja u razdoblju koje je od presudnog značaja za politiku proširenja Europske unije, suočene s oporavkom nakon pandemije“.

Suizvjestiteljica Željana Zovko (EPP, HR): „Sporazumom se osigurava nastavak financiranja najuspješnijeg vanjskopolitičkog alata EU-a – politike proširenja, utemeljene na pomirenju, regionalnoj suradnji i dobrosusjedskim odnosima. Modernizirani instrument IPA ima alate kojima zemljama proširenja može pomoći u provođenju temeljitih reformi i tako ih približiti Europskoj uniji, uključujući ambiciozni Ekonomski i investicijski plan i Zeleni program za zapadni Balkan “.

Izvjestitelj Tonino Picula (S&D, HR): „Nova generacija IPA-e ojačat će demokratsku, normativnu i socijalno-ekonomsku transformaciju država koje se žele priključiti EU-u. Omogućuje pametniju, bolje ciljanu, vidljiviju i održivu potporu zemljama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama na njihovom putu prema EU.

Sljedeći koraci

Na temelju političkog sporazuma bit će sačinjen konačni pravni tekst Uredbe, i dostavljen Europskom parlamentu i Vijeću na formalno usvajanje. Očekuje se da će instrument IPA III. biti službeno odobren i potpisan početkom jeseni.

Pozadina

Prva generacija instrumenta za pretpristupnu pomoć odobrena je 2007. godine, a IPA II. 2014. godine. Države proširenja imaju mogućnost financiranje i iz instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju (NDICI / Globalna Europa).

Dodatna javna i privatna ulaganja u regiju bit će mobilizirana putem jamstava EU-a u okviru Jamstvenog instrumenta za zapadni Balkan iz Okvira za ulaganje u zapadni Balkan (WBIF).

 

Linkovi :

Odbor za vanjske poslove

Procedura (s prvim čitanjem u EP-u)

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0247(COD)

 

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.