Željana Zovko

Objavljeno: 11.2.2021.
Brussels Morning

[Brussels Morning] Mehanizam za oporavak i otpornost i utjecaj pandemije na mlade i sport

Odgovori vlada širom svijeta na neviđeno i brzo širenje virusa korone rezultirali su usporavanjem globalne ekonomije. Kriza će vjerojatno imati dugoročne posljedice kako na ljude, tako i na radna mjesta i tvrtke. S druge strane, već je teško pogodila najugroženije populacije, uključujući mlade, žene i osobe s invaliditetom. Pandemija je poremetila svaki aspekt našega života, a kao rezultat toga, ovaj je tjedan Europski parlament na plenarnoj sjednici izglasao Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF), dio EU-ovog paketa za oporavak Next Generation EU. Namijenjen je kao glavni alat Unije u ekonomskom i socijalnom oporavku od posljedica trenutne pandemije, jer će tijekom sljedećih godina pružiti zajmove i bespovratna sredstva u iznosu od 672,5 milijardi eura kao financijsku potporu. Koristi će imati sve države članice, ali posebno Hrvatska jer će zemlji biti na raspolaganju ukupno 9,6 milijardi eura, od čega 6 milijardi eura bespovratnih sredstava, što čini preko 11% hrvatskog BDP-a. Da bi dobile potporu putem Mehanizma, države članice morat će izraditi nacionalne planove za oporavak i otpornost u kojima se utvrđuju njihovi programi reformi i projekti javnih ulaganja strukturirani oko šest stupova: zelena tranzicija; digitalna transformacija; pametan, održiv i uključiv rast; socijalna i teritorijalna kohezija; zdravstvena i ekonomska, socijalna i institucionalna otpornost; i politike za sljedeću generaciju, tj. djecu i mlade.

Utjecaj na mlade

Čak i prije početka globalne pandemije, socijalna i ekonomska integracija mladih predstavljala je stalni izazov. Povijest nas je naučila da ovakva kriza može imati dugotrajne i ozbiljne posljedice za mlađu generaciju, koju se već počinje nazivati ‘lockdown generacijom’. Stoga želim istaknuti višedimenzionalni izazov koji pandemija predstavlja za mlade ljude kao rezultat poremećaja u obrazovanju i osposobljavanju, pojačane ranjivosti među mladim radnicima te duljeg i mukotrpnijeg prijelaza na dostojanstven rad. Nadalje, želim naglasiti da utjecaji kao takvi pogoršavaju nejednakosti i riskiraju smanjenje proizvodnog potencijala cijele generacije. Također, moramo naglasiti još jedan niz izazova, a to su psihosocijalni učinci COVID-a 19 budući da pandemija utječe na mentalno zdravlje i sposobnost druženja mladih. Ako se ne poduzmu hitne mjere, mladi će vjerojatno trpjeti ozbiljne i dugotrajne posljedice ove krize. Hitno su nam potrebne velike i ciljane politike zapošljavanja kako bismo zaštitili cijelu generaciju mladih od toga da im izgledi za zapošljavanje ne budu trajno oštećeni. Iz tog razloga, vlade trebaju integrirati mehanizme sudjelovanja mladih u plan i provedbu mjera za suzbijanje učinaka pandemije. Smatram da se mnogo može postići značajnim sudjelovanjem mladih u intervencijama pružanja pomoći, jer mladi ljudi već aktivno organiziraju mjere unutar svojih lokalnih zajednica, ali i šire. Ograničenja, uzrokovana pandemijom COVID-a 19, na aktivnosti u slobodno vrijeme i socijalne interakcije imaju nesrazmjeran učinak na djecu i mlade s invaliditetom te štete sektorima odgovornim za slobodno vrijeme mladih, kao što su kultura i sport.

Utjecaj na sport

Pandemija je također imala razoran utjecaj na sport i srodne sektore i industrije. Ekonomski utjecaj na profesionalni sport bio je ogroman, jer su prihodi strmoglavo pali zbog brojnih događaja na svim razinama koji su morali biti otkazani ili održani bez gledatelja. Duboko sam zabrinuta zbog moguće trajne štete za sektor sporta, ne samo u ekonomskom smislu, već i za društvo u cjelini. Stoga želim naglasiti da sport ispunjava i važne društvene funkcije, na primjer promičući socijalnu uključenost, integraciju, koheziju i vrijednosti poput uzajamnog poštovanja i razumijevanja, solidarnosti, različitosti i jednakosti, uključujući ravnopravnost spolova. Nadalje, sport i tjelesna aktivnost posebno su važni u okolnostima uzrokovanim pandemijom, jer jačaju fizičku i mentalnu otpornost. Budući da će put ka oporavku biti izazovan, želim naglasiti potrebu za ciljanim mjerama pomoći kroz programe Unije, uključujući Erasmus + i EU4Health. Sport i povezane aktivnosti igraju još jednu ključnu ulogu; naime, mogu poboljšati tjelesno i mentalno zdravlje, ali i izglede mladih u zapošljavanju. Stoga pozdravljam činjenicu da su, prema dostupnim podacima, lockdown-i doveli do toga da su neki ljudi češće i aktivnije trenirali određene sportove. S druge strane, zabrinuta sam zbog nedostatka tjelesne aktivnosti uočenog kod mnogih mladih tijekom lockdown-a, ali i zbog posljedica koje bi to moglo imati na javno zdravlje. U konačnici, smatram da nam je hitno potrebna široka međusektorska suradnja kako bismo prevladali izazove koji su se pojavili kao rezultat pandemije.

Željana Zovko, zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za kulturu i obrazovanje

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.