Željana Zovko

Objavljeno: 9.5.2017.
Fokus.ba

“EU mora djelovati snažnije na područje zapadnog Balkana”

Zastupnica u Evropskom parlamentu Željana Zovko, zajedno sa zastupnicima Dubravkom Šuicom, Toninom Piculom i Jozom Radošem učestvuje u Splitu na međunarodnom Kongresu Evropske udruge studenata prava (ELSA Split) pod nazivom „Evropska sigurnost i terorizam u doba migracijske krize“.

Tokom rasprave, Zovko je naglasila važnost jačanja otpornosti i kapaciteta partnerskih država na utjecaj trećih, neeuropskih država, na područje zapadnog Balkana i potrebu za jačim angažmanom Evropske unije na tom prostoru te o situaciji u Bosni i Hercegovini, sve s ciljem podizanja stabilnosti i sigurnosti na cijelom prostoru Evropske unije.

“Utjecaj trećih, neeuropskih država na unutarnje političke i vanjskopolitičke prioritete država na zapadnom Balkanu i njihovog puta ka članstvu u EU jest upozorenje za Evropsku uniju budući da se radi o državama koje se nalaze na njezinim granicama. Evropska unija mora djelovati snažnije na područje zapadnog Balkana i poticati aspiracije država ka članstvu u EU, dodatno ih ohrabrivati u provedbi ključnih institucionalnih reformi na području pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, jačanja slobodnih i objektivnih medija. Upravo se gubitkom perspektive u članstvo EU otvara put tim trećim, neevropskim, državama za širenje njihovog utjecaja na tim prostorima”, naglasila je Zovko

Izvor:

Fokus.ba

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.