Željana Zovko

Objavljeno: 31.3.2021.
Euractiv

[Euractiv] Poboljšani Erasmus+ bit će okosnica plana da do 2025. uspostavimo europski prostor obrazovanja

Uskoro počinjemo s novim programom Erasmus+ za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, koji obuhvaća razdoblje od 2021. do 2027. Taj jedinstveni program, simbol europske integracije, temelji se na uspjehu svojih prethodnika u zadnjih 30 godina.

Novi Erasmus+ obuhvaća i nove izazove u odgoju i općem obrazovanju, strukovnom osposobljavanju, visokom obrazovanju, obrazovanju odraslih te u području mladih i sporta. Poticat će te sektore da doprinesu brzom oporavku od krize i budućem rastu, a ujedno podupirati zelenu i digitalnu tranziciju i poticati uključivost.

Program ima niz novih elemenata koji će nam pomoći da ostvarimo te ciljeve.

Novi Erasmus+ opsežniji je od prethodnog programa: njegov proračun za sedmogodišnje razdoblje iznosi više od 26 milijardi eura. To je znatno više sredstava u odnosu na prethodni program, čiji je proračun bio 14,8 milijardi eura. Zahvaljujući tom povećanju oko 10 milijuna ljudi iz cijele Europske unije, a i šire, dobit će priliku za boravak u inozemstvu kako bi učili i razvijali vještine i kompetencije za svoj osobni, društveni i profesionalni razvoj.

Poboljšani Erasmus+ bit će okosnica naših nastojanja da do 2025. uspostavimo europski prostor obrazovanja. Doprinijet će provedbi novog Akcijskog plana za digitalno obrazovanje, Programa vještina za Europu, strategije EU-a za mlade i europske dimenzije u sportu. Pomoći će da svi imaju pristup kvalitetnom obrazovanju, a učenicima će olakšati mobilnost među obrazovnim sustavima u Europi.

U novom programu moći će sudjelovati širi spektar ljudi i organizacija. Prednosti programa Erasmus+ bit će dostupnije osobama s manje mogućnosti, uključujući osobe slabijeg socioekonomskog statusa i osobe s invaliditetom. Mnogi će Europljani, bez obzira na status ili mjesto stanovanja, moći iskoristiti mogućnosti koje program nudi.

Učenici i polaznici obrazovanja odraslih moći će određeno razdoblje provesti u inozemstvu, u skupinama ili kao pojedinci. Program će biti dostupniji manjim, lokalnim organizacijama, kao što su skupine mladih i sportski klubovi, kako bi sredstva iz programa Erasmus+ došla do onih kojima su najkorisnija.

U krizi uzrokovanoj bolešću COVID-19 postalo je jasno da Erasmus+ mora imati ključnu ulogu u pripremi pojedinaca i organizacija za digitalnu transformaciju. Mora podupirati kompetencije nastavnog osoblja i učenika kako bi se što bolje služili digitalnim alatima i ojačati kapacitete Europe u važnim sektorima budućnosti, kao što su umjetna inteligencija, robotika i okolišno inženjerstvo. Pandemija je povećala i potrebu za fleksibilnijim oblicima učenja, kao što su kombinirano i virtualno učenje. Na temelju uspješne inicijative Digitalna prilika otvorit će se više prilika za učenike, studente, osobe s kvalifikacijom i osoblje u visokom obrazovanju i strukovnom obrazovanju i osposobljavanju da steknu i razviju svoje digitalne vještine, i to bez ograničavanja mobilnosti, koja mora ostati centralni element programa.

Erasmus+ može uvelike doprinijeti ostvarenju europskog zelenog plana. Budući da je postao sinonim za slobodno kretanje učenika, treba poslužiti kao primjer i poticati sudionike da biraju prijevozna sredstva s nižim emisijama ugljika. Sredstva iz programa Erasmus+ olakšat će i širenje znanja i razumijevanje održivosti i klimatske politike kako bi Europljani stekli kompetencije koje su potrebne za vodeću ulogu Europe u stvaranju održivijeg društva, načina života i gospodarstva.

Program Erasmus+ poduprijet će potpunu provedbu inicijative Europska sveučilišta, koja će na temelju zajedničke dugoročne vizije jačati suradnju visokih učilišta cijele Europe. U okviru te inicijative osnivaju se europski međusveučilišni kampusi, koji studentima omogućuju fleksibilnost za studiranje, osposobljavanje, poučavanje ili istraživanje te oblikovanje vlastitih kurikuluma koji vode do „europske diplome”. Erasmus+ će pridonijeti i razvoju centara strukovne izvrsnosti, koji će svojom ponudom strukovnog obrazovanja i osposobljavanja poticati izvrsnost i inovativnost za razvoj vještina i kompetencija relevantnih na tržištu rada.

Nove Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+ bit će stjecište stručnog znanja i nuditi programe usavršavanja za nastavno osoblje, objedinjavati primjere dobre prakse i podupirati učiteljsku profesiju.
Inicijativa DiscoverEU u okviru programa Erasmus+ 18-godišnjacima nudi priliku da vlakom ili, ako nije moguće, na druge načine putuju Europom, povezuju se vršnjacima i otkrivaju njezinu bogatu i raznoliku kulturnu baštinu.

Novouvedeni projekti sudjelovanja mladih dat će više prostora i prilike mladima da se aktivno uključe u građanski i demokratski život. Time se jača njihov osjećaj pripadnosti Europi i omogućuju se izravniji kontakti mlađih generacija s donositeljima političkih odluka na europskoj i nacionalnoj razini.

Novi će program biti jednostavniji. Jedan je od primjera za to inicijativa za europsku studentsku iskaznicu, koja znači znatno jednostavnije i digitalizirane administrativne postupke za mobilnost studenata. U kombinaciji s mobilnom aplikacijom Erasmus+ i mrežom Erasmus bez papira služit će kao jedinstvena digitalna platforma za studente i sveučilišta.

Erasmus+ ima važniju ulogu nego ikad prije i neizostavan je dio dugoročnog odgovora EU-a na krizu uzrokovanu koronavirusom jer pridonosi jačanju otpornosti sektora obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta te zelenoj i digitalnoj transformaciji.

Mariya Gabriel i Željana Zovko

Izvor:

Euractiv

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.