Željana Zovko

Objavljeno: 1.3.2021.
The Parliament Magazine

[The Parliament Magazine] Svaki dah vrijedi

Skupina zastupnika u Europskom parlamentu za zdravlje pluća pomaže u podizanju svijesti o bolestima dišnih organa u cijeloj Europi, objašnjava Željana Zovko.

Države članice Europske unije naučile su tijekom pandemije COVID19 što su sve sposobne postići ako zajedno reagiraju pojačanim i koordiniranim odgovorom. Ovaj zamah sada treba iskoristiti kako bi se naučene lekcije mogle primijeniti i na druga zdravstvena pitanja, kao i za razvijanje dugoročnih strategija. Prije pandemije, u Europi se na godišnjoj razini registrira više od 600.000 smrtnih slučajeva zbog bolesti dišnog sustava, dok je rak pluća treća najčešća vrsta novootkrivenog raka na europskom kontinentu. Potrebno je posvetiti veću pozornost kako zdravstvenim problemima povezanima s COVID-om 19, tako i drugim zdravstvenim problemima, te pojačati praćenje i mjere poboljšanja prevencije i liječenja.

Kao zastupnici u Europskom parlamentu mi prepoznajemo važnost ovih izazova i načine na koje i sami možemo doprinijeti njihovom rješavanju. Kako bi potaknuli raspravu i podigli svijest o bolestima dišnih organa, skupina zastupnika u Europskom parlamentu za zdravlje pluća prošlog je listopada na konferenciji „Svaki dah vrijedi – zdravlje dišnih organa u doba COVID19“ u uskoj suradnji s Europskim respiratornim društvom osnovala skupinu zastupnika za zdravlje pluća. Kao supredsjedateljica skupine za zdravlje pluća, pozdravljam inicijativu i veliku podršku različitih političkih skupina u Europskom parlamentu. To je neformalna platforma na kojoj zastupnici razgovaraju sa stručnjacima, zdravstvenim radnicima i ostalim dionicima. Tu smo da poslušamo poruke i probleme s kojima se pacijenti suočavaju, a također komuniciramo s drugim kreatorima politika, u želji da ovaj dijalog iskoristimo kao doprinos politikama u različitim područjima kao što su zdravlje, istraživanje, okoliš i stanovanje.
Nekoliko organizacija za zaštitu zdravlja dišnih organa izradilo je akt „Breathe Vision 2030.”, u okviru kojeg se nalazi pregled budućih aktivnosti. Kao supredsjedateljica skupine za zdravlje pluća, u siječnju sam bila suorganizatorica prezentacije ovog akta i bilo mi je drago vidjeti da su različitih dionici ovog procesa spremni biti generatori promjene. Jedan od prvih zaključaka bio je da postoji žurna potreba za povećanjem svijesti, posebno o utjecaju bolesti dišnih organa na život pacijenata. Štoviše, moramo ulagati u prevenciju ovih bolesti edukacijom i poboljšanjem životnog standarda. Moramo osigurati bolji pristup medicinskoj skrbi, kao i medicinske smjernice za sve korake, od početnog pregleda do procjene nakon izlječenja. Uz to, trebali bismo više ulagati u istraživanje i tehnologiju za razvoj unaprijeđenih tretmana.

Fina ravnoteža kompetencija između država članica i EU-a znači da razgovori koje vodimo s našom organizacijom često imaju za cilj potaknuti pojedine zemlje na razmišljanje o nacionalnom zdravstvenom sektoru. Prošlogodišnja odluka Republike Hrvatske o uspostavljanju nacionalnog programa za otkrivanje raka pluća idealan je primjer takvog inovativnog pristupa. Hrvatska se nada da će ovim programom otkrivanja, stopu smrtnosti pacijenata od raka pluća smanjiti za 20% u sljedećih pet do deset godina. Poboljšavanjem pristupa ranoj dijagnozi, poboljšava se uspjeh prikladnih načina liječenja raka. Ako druge države članice počnu provoditi slične programe, možemo značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva povezanih s bolestima dišnih organa, koje je moguće spriječiti.

Sa skupinom za zdravlje pluća pokušavamo potaknuti raspravu i podići svijest o čimbenicima rizika i komplikacijama respiratornih bolesti. Cilj nam je unaprijediti buduće aktivnosti. Kroz ove prijeko potrebne korake pridonosimo zdravijem društvu, koje je bolje prilagođeno pacijentima.

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.