Željana Zovko

Objavljeno: 10.7.2021.

[Slobodna Dalmacija] Ugodna životna sredina ne smije biti privilegij imućnih

Novi europski Bauhaus inicijativa je Europske komisije, odnosno ekološki, gospodarski i kulturni projekt usmjeren na objedinjavanje komponenti dizajna, održivosti, dostupnosti, cjenovne pristupačnosti i ulaganja s ciljem provođenja europskog zelenog plana, a temeljne vrijednosti su mu održivost, estetika i uključivost.

­- Za uspjeh novog europskog Bauhausa potrebna nam je kreativnost dizajnera, umjetnika, znanstvenika, arhitekata i građana – kazala je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, ističući kako je ovo projekt nade u bolju kvalitetu života europskih građana nakon pandemije.

Naziv projekta neodoljivo podsjeća na naziv njemačke škole za primijenjenu arhitekturu i umjetnost koju je osnovao arhitekt Walter Gropius 1919. godine u Weimaru, a Bauhaus je bio jedan od najznačajnijih pokreta te vrste u dvadesetom stoljeću, promičući estetsku vrijednost koja proizlazi iz savršenog stapanja oblika i funkcije.

O čemu je onda riječ i u kakvoj su vezi ova ‘dva bauhausa’ koje dijeli stotinu godina?

– Novi europski Bauhaus želi doprinijeti klimatski neutralnoj i zdravoj budućnosti Europske unije, a ekološki prihvatljivom gradnjom i korištenjem tehnologije te prirodnih građevinskih materijala usklađuje ciljeve održivog razvoja s arhitekturom svojstvenom određenom podneblju. Novi europski Bauhaus je prilika i za Hrvatsku da podigne standarde stanovanja i života, ali i obnovi potresom pogođena područja – ističe Željana Zovko.

Planska obnova

‘Običnim’ građanima jezik EU-institucija često je nerazumljiv, pa molimo da nam pojednostavite planove i ciljeve Novog europskog Bauhausa (u nastavku NEB-a)?

Novi europski Bauhaus zagovara energetski i ekološki učinkovitu Europu i jedan je od alata za ostvarivanje ciljeva klimatske neutralnosti Europske unije do 2050. godine. Novi europski Bauhaus želi „oživotvoriti“ Zeleni plan, dati mu kulturnu i umjetničku dimenziju, unijeti ga u sve gospodarske sektore, te potenciranjem važnosti korištenja održivih i prirodnih materijala, obnove bioraznolikosti i prelaska na kružno gospodarstvo, zaustaviti klimatske promjene te povećati kvalitetu života građana. Povezivanjem svijeta kulture i umjetnosti sa svijetom tehnologije i znanosti, Novi europski Bauhaus potiče plansku obnovu i stvaranje ugodnih, estetskih, održivih i energetski učinkovitih životnih prostora koji će biti jednako dostupni svim građanima, jer je upravo uključivost jedna od najvažnijih stavki ove inicijative, a svi zainteresirani su pozvani da svojim idejama doprinesu njezinom uspješnom ostvarivanju. Važno je naglasiti kako se ovom inicijativom želi sačuvati i kulturna i povijesna baština u državama članicama, a jednako tako se želi doprijeti u svaki kutak Europske unije i ostvariti viziju pametnih sela, mjesta i gradova, koji će korištenjem prirodnih materijala, obnovljivih izvora energije i digitalnih tehnologija zajamčiti svoju samoodrživost i konkurentnost, što će naposljetku dovesti i do jačanja gospodarstva i otvaranja novih radnih mjesta. Znamo kolike prednosti imaju prirodni materijali pri gradnji stambenih i drugih prostora, a upravo planskim građenjem i korištenjem takvih prirodnih i obnovljivih materijala štitimo okoliš i naše zdravlje te doprinosimo smanjenju emisije stakleničkih plinova, povećanju energetske učinkovitosti i usporavanju klimatskih promjena, sve na dobrobit naših građana i generacija koje tek dolaze. Sve je to dio ideje Novog europskog Bauhausa.

Bespravna gradnja

Zatražili ste proširenje obuhvata inicijative na sigurnost gradnje i arhitekture, posebno u kontekstu razornih potresa koji su prošle godine zadesili Hrvatsku?

Tako je, u veljači sam od povjerenice za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade Mariye Gabriel zatražila da inicijativa Novi europski Bauhaus obuhvati i sigurnosni aspekt, uključujući  gradnju otpornih i sigurnih stambenih prostora, te sam pozvala na pokretanje pilot projekata u Republici Hrvatskoj. Obnova potresom pogođenih područja u Hrvatskoj nudi brojne mogućnosti za razvoj kreativnosti i održivih rješenja kroz spajanje različitih instrumenata, poput RescEU, te može poslužiti kao model za ostatak Europske unije.  Takva stambena gradnja mogla bi postati uobičajeni model gradnje koji bi spajanjem estetike, održivosti, energetske učinkovitosti, sigurnosti i otpornosti, građanima zajamčio zaštitu u slučaju katastrofa, poput požara, poplava ili potresa. U Europskom parlamentu te kroz prijateljsku skupinu zastupnika za Novi europski Bauhaus (NEBFG) sam više puta naglasila koliko je važno dodati tu sigurnosnu komponentu u inicijativu te da se što prije započne s realizacijom pilot projekata. Prije desetak dana sam zajedno s kolegama iz NEBFG-a, Komisiji uputila naše prijedloge za što bolje iskorištavanje ove inicijative, a krajem lipnja smo u Europskom parlamentu održali prvu konferenciju o Novom europskom Bauhausu.

Namjera NEB-a je probuditi kreativnost i inovativnost kod građana i stručnjaka koji bi životne prostore u budućnosti, gradili planski i po načelima energetske održivosti, što bi to značilo za Hrvatsku?

Trebamo se ugledati na skandinavske zemlje koje trenutno imaju vodeću poziciju u korištenju obnovljivih građevinskih materijala poput drva i održive gradnje u svrhu smanjenja oštećenja okoliša, potrošnje energije i povećanja energetske učinkovitosti. Hrvatska može biti predvodnica takvih trendova među mediteranskim državama članicama jer ispunjava dva glavna uvjeta – ima prirodne i obnovljive resurse, te visoko obrazovane stručnjake koji će svojim znanjem, idejama i iskustvom ostvariti ciljeve koje promiče Novi europski Bauhaus. Trebamo usvojiti transdisciplinarni pristup koji će kombinirati različite industrijske i gospodarske grane, poput građevine, energetike, prometa, znanosti, umjetnosti, kulture i turizma. Svaka karika u lancu je bitna kako bi zajednički došli do cilja. Moramo promijeniti pristup i shvatiti da ova inicijativa nije prolazni trend i da je planska, održiva i prilagođena arhitektura temelj klimatski neutralne budućnosti Europske unije. Naša zemlja ima značajnu povijesnu i kulturnu baštinu, te veliki broj obrazovanih i sposobnih stručnjaka, koji korištenjem ove inicijative uz energetski učinkovite materijale te renovaciju i plansku gradnju lijepih, održivih, otpornih i sigurnih stambenih prostora, mogu postupno unaprijediti naš standard stanovanja, ali i potaknuti ekološki način života, te povećanje kružne ekonomije.

Koje su naše predispozicije za iskorištavanje ove inicijative?

Glavna ideja Novog europskog Bauhausa je povezati estetiku, kulturu, arhitekturu, tehnologiju i održivost te uključiti građane, stručnjake, kreativce i sve zainteresirane osobe da sudjeluju u izgradnji jedne nove Europe, Europe koja će biti zdrava, ugodna, održiva i klimatski učinkovita za buduće generacije.  Kao što sam već naglasila, Republika Hrvatska, osim obrazovanog i kreativnog kadra, ima zavidnu prirodnu, povijesnu i kulturnu baštinu.  Važno je potaknuti lokalnu, regionalnu i nacionalnu suradnju na ovom pitanju i shvatiti da se ovo tiče svih nas, i da ovu inicijativu moramo proširiti po svim našim selima, mjestima i gradovima.

Naime, nama se ponekad čini da je Hrvatska, posebno na obali i otocima nepovratno uništena bespravnom gradnjom i prostorima lišenima svake estetike?

Nažalost, bespravna gradnja čini dio vizure velikog broja naših mjesta, posebno na obali i otocima. Osim što narušava urbanističke planove, bespravna gradnja izaziva velike probleme jer negativno djeluje na gospodarstvo. Nadam se da će legalizacija objekata, koja je u tijeku posljednjih godina, stati na kraj ovom rasprostranjenom i štetnom trendu. U ovom trenutku imamo priliku za kreativan i održivi razvoj u duhu povijesne i kulturne baštine, s vizijom ekološki i energetski učinkovite gradnje.  U ovo doba kad je ured postao relativan koncept, a rad na daljinu svakodnevica, inicijativa Novi europski Bauhaus predstavlja veliku priliku Hrvatskoj za razvitak ideje pametnih otoka, i da na taj način privuče digitalne nomade i brojne druge na otoke koji nude zdravu i opuštajuću okolinu za život i rad. Kako bi se potaknula promjena i započela renovacija i planska gradnja objekata, važno je uključiti cjelokupnu infrastrukturu te iskoristiti sredstva iz europskih fondova. Naposljetku, to će se pozitivno odraziti i na naše gospodarstvo, turizam i  prepoznatljivost u svijetu.

Renovacijski val

Zbog čega se NEB naziva vizijom za srednju klasu?

Europska unija teži jačanju srednje klase i smanjenju društvene nejednakosti. Mogućnosti koje nudi ova inicijativa otvaraju prostor za nove poslove, kojima će se kreativno nastojati potaknuti preobrazba društva i stvoriti pogodno tlo za učvršćivanje srednje klase i smanjenje društvene nejednakosti. Lijepa, ugodna okolina i životna sredina ne smije samo biti privilegija bogatih ljudi, jer okolina formira svijest i osobnost čovjeka. Knjiga švicarskog filozofa Alaina de Bottona pod nazivom Arhitektura sreće mi je posebno inspirativna jer naglašava koliko je važno odrastati i živjeti u lijepoj sredini, a sam de Botton ističe koliko skladna i prostorno isplanirana gradnja i arhitektura utječu na mentalno i tjelesno zdravlje pojedinca. Time su se stoljećima prije vodili i Grci i Rimljani, a i danas smo svjedoci istinitosti te činjenice. Primjerice, tijesni, zatvoreni i svjetlosno manjkavi prostori izazivaju anksioznost i negativne podražaje dok prostrani, jednostavni i ugodno dizajnirani prostori izazivaju pozitivne reakcije. Takvom životnom prostoru teži svaki pojedinac, i takvo okruženje mora postati obilježje naše budućnosti. Europa nakon pandemije mora ojačati svoju srednju klasu i  smanjiti nejednakost, a vizija inicijative Novog europskog Bauhausa zagovara upravo to. Moramo uključiti što više dionika, kombinirati kulturu, arhitekturu, znanost, tehnologiju i održivost kako bi zajamčili provođenje ove vizije i osigurali njenu uspješnost.

Europska komisija donijela je i strategiju ‘Renovacijski val’, o čemu je riječ?

Europska komisija objavila je u listopadu prošle godinu strategiju “Renovacijski val”. Cilj strategije je udvostručiti energetsku obnovu zgrada i smanjiti emisiju stakleničkih plinova u narednom desetljeću, a pored toga uključuje i sve što predviđa Novi europski Bauhaus, poput objedinjenja učinkovitosti, održivosti i estetike, u svrhu oživotvorenja Zelenog plana i transformacije naših životnih prostora. Strategijom je u idućih deset godina predviđena obnova 35 milijuna zgrada u Europskoj uniji koja će doprinijeti stvaranju dodatnih 160 000 radnih mjesta u građevinskom sektoru. Sva buduća gradnja bit će bazirana na tome da se postigne ekološka učinkovitost koja će ispuniti Zeleni plan. Država članica će biti ta koja će poticati i sudjelovati u takvoj energetski učinkovitoj gradnji, a ključno je da kroz inicijativu budu zastupljene sve države članice.

Za NEB još ne postoji proračunski okvir, ali već za ovu jesen predviđene su nagrade za projekte ali i koncepte? Mogu li se i naši stručnjaci prijaviti?

Proračunski okvir sastojat će se od dostupnih instrumenata, poput sredstava iz kohezijske politike, programa “Obzor Europa”, programa “LIFE” te instrumenata Europskog vijeća za inovacije kao i Europskog instituta za inovacije i tehnologiju. Također, Europski parlament je krajem ožujka usvojio rezoluciju o općim smjernicama za pripremu proračuna za 2022. godinu, kojom pozdravlja inicijativu Novi europski Bauhaus. U sklopu faze osmišljavanja inicijative Novi europski Bauhaus, Europska komisija je u travnju objavila natječaj za 20 nagrada koje će predstavljati ideje ili primjere dobre upotrebe ove inicijative. Rok za prijavu svih zainteresiranih je bio do kraja svibnja, a zaprimljeno je preko 2090 prijedloga. Od 11. do 18. lipnja je trajalo javno glasovanje na službenoj stranici NEB-a, a nagrade u 10 kategorija će biti dodijeljene nakon ljeta. Također, na jesen je planirano lansiranje pet pilot projekata, a čvrsto se zalažem da barem jedan bude u Republici Hrvatskoj, za početak na područjima oštećenima potresom, a potom u ostatku Hrvatske.

 

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.