Željana Zovko

Objavljeno: 22.2.2018.
Hercegovina.info

Usvojeni amandmani zastupnice Zovko u kojima se poziva na bolju koordinaciju financijskih instrumenata EU-a

Na današnjoj sjednici Odbora razvoj (DEVE) Europskog parlamenta usvojen je amandman zastupnice Željane Zovko u sklopu mišljenja DEVE-a za izvješće o primjeni instrumenata EU-a za vanjsko financiranje: preispitivanje na sredini razdoblja za 2017. i budući ustroj nakon 2020. godine.

Zastupnica Zovko u usvojenom amandmanu ukazala je na potrebu za otklanjanjem postojećih nedostataka financijskih instrumenata EU-a. Naglasila je da je važno poboljšati koordinaciju instrumenata EU-a za vanjsko financiranje s financijskim instrumentima drugih međunarodnih institucija, poput Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda te ostalih razvojnih i financijskih institucija kako bi se ostvario najveći mogući učinak ovih instrumenata u zemljama u razvoju.

Cilj ovog izvješća jest doprinijeti raspravi jasnom vizijom Europskog parlamenta o dosadašnjoj provedbi instrumenata za vanjsko financiranje, preporukama za razdoblje 2017./2018.-2020. te aktivnostima za sljedeći višegodišnji financijski okvir (VFO) gdje će se pokrenuti pitanje strukture financiranja vanjskog djelovanja EU-a nakon 2020. godine.

Novi VFO, koji će stupiti na snagu 2020., pruža priliku za poboljšanje postojeće institucijske strukture vanjskog financiranja koje pruža EU. Trebao bi izravno doprinijeti većoj učinkovitosti, fleksibilnosti i transparentnosti vanjskih odnosa EU-a, u cilju jačanja vrijednosti i interesa EU-a diljem svijeta.

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.