Željana Zovko

Objavljeno: 9.5.2017.
prvi.tv

Željana Zovko: “EU treba snažnije djelovati na zapadnom Balkanu”

Zastupnica u Europskom parlamentu Željana Zovko, zajedno sa zastupnicima Dubravkom Šuicom, Toninom Piculom i Jozom Radošem sudjeluje u Splitu na međunarodnom Kongresu Europske udruge studenata prava (ELSA Split) pod nazivom „Europska sigurnost i terorizam u doba migracijske krize”.

Tijekom rasprave  Zovko je naglasila važnost jačanja otpornosti i kapaciteta partnerskih država na utjecaj trećih, neeuropskih država, na područje zapadnog Balkana i potrebu za jačim angažmanom Europske unije na tom prostoru te o situaciji u Bosni i Hercegovini, sve s ciljem podizanja stabilnosti i sigurnosti na cijelom prostoru Europske unije.

“Utjecaj trećih, neeuropskih država na unutarnje političke i vanjskopolitičke prioritete država na zapadnom Balkanu i njihovog puta ka članstvu u EU jest upozorenje za Europsku uniju budući da se radi o državama koje se nalaze na njezinim granicama. Europska unija mora djelovati snažnije na područje zapadnog Balkana i poticati aspiracije država ka članstvu u EU, dodatno ih ohrabrivati u provedbi ključnih institucionalnih reformi na području pravosuđa, borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije, jačanja slobodnih i objektivnih medija. Upravo se gubitkom perspektive u članstvo EU otvara put tim trećim, neeuropskim, državama za širenje njihovog utjecaja na tim prostorima”, naglasila je Zovko.

Izvor:

prvi.tv

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.