Željana Zovko

Objavljeno: 3.5.2017.
Prvi.tv

Željana Zovko naglasila važnost smanjenja emisija stakleničkih plinova

Na današnjoj sjednici Odbora za razvoj Europskog parlamenta usvojeni su amandmani zastupnice Željane Zovko u sklopu mišljenja Odbora za razvoj o prijedlogu Uredbe o uvrštenju emisija stakleničkih plinova i uklanjanja stakleničkih plinova koji nastaju zbog uporabe zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u klimatski i energetski okvir za razdoblje do 2030. godine, tzv. LULUCF Uredba.

Zastupnica Zovko je kao izvjestiteljica u sjeni, uime Europske pučke stranke, sudjelovala u izradi mišljenja ispred Odbora za razvoj u vezi prijedloga LULUCF Uredbe koja ima za cilj smanjenje stakleničkih plinova kroz uporabu zemljišta, prenamjene zemljišta i šumarstva u kontekstu međunarodnih obveza nastalih potpisivanjem Pariškog sporazuma, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Europske pučke stranke.

U kontekstu razvojne politike, Zovko je u svojim amandmanima naglasila potrebu za usklađivanjem LULUCF sektora s politikama koje su u interesu razvoja (Policy Coherence for Development) kako bi se postigao sinergijski učinak koji će imati pozitivan učinak na interne politike država u razvoju.

“U kontekstu razvojne politike ovaj prijedlog Uredbe je u skladu s Programom održivog razvoja do 2030., naročito s njegovim specifičnim ciljem br. 13 – smanjenje emisija i izgradnja otpornosti na učinak klimatskih promjena. Međutim, smatram kako Europska unija mora postati globalni lider u izvozu ideja, znanja i tehnologija po pitanju LULUCF sektora u treće države kako bi im se pomoglo u smanjivanju stakleničkih plinova te osiguranju održive proizvodnje hrane. Osim toga, potrebno je uključiti te dodatno poticati male i srednje poduzetnike u tim državama kako bi se to i ostvarilo”, naglasila je zastupnica Zovko.

Izvor:

Prvi.tv

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.