Željana Zovko

Biografija

9. saziv Europskog parlamenta

U ovom sazivu Europskog parlamenta,  Željana Zovko je članica i potpredsjednica Odbora za vanjske poslove i članica Odbora za kulturu i obrazovanje i Pododbora za sigurnost i obranu. Članica je izaslanstva za odnose s Bosnom i Hercegovinom te Kosovom,  Izaslanstva za odnose sa SAD-om, te Izaslanstva za odnose s Europsko-latinoameričkom parlamentarnom skupštinom (EuroLat). Pored toga, predsjedateljica je foruma EU-Turska te je supredsjedateljica skupine zastupnika Europskog parlamenta za zdravlje pluća, a također je članica radnih skupina za zapadni Balkan i za vanjske financijske instrumente te radne skupine EPP-a za međukulturne odnose i međuvjerski dijalog.

Odbor za vanjske poslove

 

 • potpredsjednica Odbora za vanjske poslove
 • zamjenica koordinatora EPP-a

Stalna izvjestiteljica za:

 •  Azerbajdžan

Stalna izvjestiteljica u sjeni za:

 • odnose sa SAD-om
 • odnose s mikro-državama ( Andorra, San Marino i Monaco)

Suizvjestiteljica za:

 • instrument pretpristupne pomoći IPA III

Izvjestiteljica u sjeni za:

 • Izvješće o posljedicama izbijanja bolesti COVID-19 na vanjsku politiku
 • Mišljenje o spolnoj ravnopravnosti u vanjskoj i sigurnosnoj politici EU-a
 • Izvješće o SAD-u

Odbor za kulturu i obrazovanje

 

Izvjestiteljica za:

 • Izvješće o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke br. 445/2014/EU o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

Izvjestiteljica u sjeni za:

 • Izvješće o učinkovitim mjerama za ekologizaciju programa Erasmus+ i Kreativna Europa te Europskih snaga solidarnosti
 • Mišljenje o novoj strategiji za europska mala i srednja poduzeća (MSP)
 • Izvješće o provedbi inkluzivnih mjera unutar programa Erasmus+ za razdoblje od 2014.-2020. godine
 • Izvješće o europskim medijima u digitalnom desetljeću i akcijskom planu za potporu oporavku i transformaciji

Pododbor za sigurnost i obranu

 

Izvjestiteljica u sjeni za:

 • Izvješće o sigurnosnoj suradnji EU-a i Afrike u području Sahela, zapadnoj Africi i Rogu Afrike

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.