Željana Zovko

Objavljeno: 15.7.2021.

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta usvojio Izvješće o budućnosti odnosa EU-a i SAD-a

Bruxelles, 15. srpnja 2021. godine

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta izglasao je Izvješće o budućnosti odnosa EU-a i SAD-a. EPP-ova izvjestiteljica u sjeni za navedeno izvješće, Željana Zovko, izjavila je da je ovo pravi trenutak za Europski parlament da razmisli o funkcioniranju odnosa između EU-a i SAD-a. „Američka administracija jasno je poručila da je spremna na ponovno uspostavljanje suradnje, a tijekom posljednjeg sastanka na vrhu EU-a i SAD-a, obje su strane potvrdile spremnost na obnavljanje transatlantskog partnerstva”, navela je Zovko.

Zovko se u pregovorima o izvješću pobrinula da u tekstu budu jasno prikazane politike poboljšanja transatlantske suradnje. Prema ovom izvješću, suradnja EU-a i SAD-a ključna je za europsku stabilnost i sigurnost, a transatlantska suradnja može pridonijeti mirnom, održivom i konstruktivnom rješavanju postojećih globalnih i regionalnih izazova.

Zovko je u tekstu naglasila značaj bliske suradnje sa SAD-om i drugim istomišljenicima na modernizaciji multilateralnih organizacija kako bi one odgovarale svojoj svrsi i kako bi se poboljšalo promicanje globalnog mira i sigurnosti, temeljnih prava, univerzalnih vrijednosti i međunarodnog prava. Tekst izvješća također uključuje amandmane zastupnice Zovko koji pozivaju na više međuparlamentarnog dijaloga između EU-a i SAD-a, uključujući i na državnoj razini, te povećane kontakte između građana, poput programa razmjene, koji bi pridonijeli razvoju zajedničkih vrijednosti i međusobnog razumijevanja.

Europski parlament se u izvješću bavi i transatlantskim aktivnostima na suzbijanju pandemije koronavirusa. Amandmani usvojeni na prijedlog zastupnice Zovko fokusiraju se na potrebu stvaranja učinkovite javne diplomacije u kojoj bi EU i SAD imale vodeću ulogu. „Globalno cijepljenje jedini je način za okončanje pandemije. Koordiniranim pristupom transatlantskih partnera moramo poboljšati dostupnost cjepiva u cijelom svijetu i omogućiti brzu proizvodnju i isporuku gdje god je to potrebno”, izjavila je Zovko.

Zovko je doprinijela i tekstu odjeljka izvješća koje se bavi temom sigurnosne suradnje. Prema izvješću, transatlantski savez i dalje čini temelj sigurnosti i stabilnosti europskog kontinenta, s obzirom na to da NATO predstavlja temelj europske kolektivne obrane. Na inicijativu zastupnice Zovko, u izvješću je naglašena potreba za europskom strateškom autonomijom, koja treba biti komplementarna s NATO-om i ni u kojem slučaju ga ne smije podrivati.

Nadalje, izvješće pozdravlja povećanu koordinaciju SAD-a s EU-om u pružanju potpore zemljama zapadnog Balkana na njihovom putu prema europskim integracijama i članstvu u EU-u, kako je pojašnjeno u izjavi Ministarstva vanjskih poslova SAD-a od 26. travnja 2021. pod naslovom „Posvećenost SAD-a zapadnom Balkanu”.

Zovko je dodala i tekst o viznom reciprocitetu između EU-a i SAD-a, kako bi se pozdravila potvrda da Hrvatska ispunjava sve uvjete za uključivanje u program i pozvala SAD da ubrza proces pristupanja Bugarske, Cipra i Rumunjske programu ukidanja viza.

„U zajedničkoj izjavi sa sastanka na vrhu EU-a i SAD-a oba su partnera izjavila da se obvezuju na transatlantske odnose. Navedenim izvješćem u Europskom parlamentu pozdravljamo ovu ambiciju i pozivamo na utvrđivanje snažnog plana za rješavanje zajedničkih izazova,” zaključila je Zovko.

Nakon usvajanja na Odboru za vanjske poslove, izvješće će biti podneseno na izglasavanje na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta početkom jeseni.

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.