Željana Zovko

Objavljeno: 21.6.2021.

Zovko: Očuvanje kulturne baštine ključno je za međuvjerski dijalog, održivi oporavak i trajni mir nakon kriza i sukoba

Bruxelles, 21. lipnja 2021. godine

Vijeće je danas odobrilo zaključke kojima pozdravlja novi koncept EU-a o kulturnoj baštini u sukobima i krizama, koji poboljšava pristup EU-a miru, sigurnosti i razvoju. U svojim zaključcima Vijeće prepoznaje ulogu kulturne baštine kao važnog pokretača mira, demokracije i održivog razvoja putem promicanja tolerancije, pomirenja te međukulturnog i međuvjerskog dijaloga. Isto tako naglašava kako veći napori na zaštiti i očuvanju kulturne baštine nakon sukoba i kriza pomažu u zaštiti identiteta, a time i stvaraju temelje za održivi oporavak i trajni mir.

Zastupnica u Europskom parlamentu i članica Odbora za kulturu i obrazovanje te Pododbora za sigurnost i obranu, Željana Zovko, pozdravila je zaključke Vijeća, naglasivši važnost novog koncepta za poboljšanje cjelovitog pristupa EU-a zaštiti kulturne baštine na područjima kriza i sukoba: “Kao stalna izvjestiteljica Europskog parlamenta za Azerbajdžan aktivno se zalažem za veću ulogu EU-a i međunarodne zajednice u zaštiti kulturne baštine u regiji Nagorno-Karabah. Upravo radi toga sam upitala visokog predstavnika, Josepa Borrella, na koji način Komisija planira podržati UNESCO u njegovu radu u regiji te koje će mjere poduzeti kako bi se osiguralo očuvanje kulturne baštine” navela je Zovko i dodala da je također u godišnjim izvješćima o provedbi vanjske, sigurnosne i obrambene politike pozvala kroz svoje amandmane na zaštitu kulturne baštine u područjima sukoba koji su i usvojeni u konačna izvješća.

Zovko je također pozdravila i važnost koju zaključci daju uključivanju zaštite kulturne baštine u sve povezane dimenzije EU-ovog alata za sukobe i krize, uključujući Zajedničku sigurnosnu i obrambenu politiku (ZSOP), kao i druga područja vanjskog djelovanja EU-a: „Veliki doprinos u zaštiti kulturne baštine mogu imati i europske misije i operacije ZSOP-a koje djeluju na područjima sa snažnom kulturnom i povijesnom baštinom budući da mogu pružiti pomoć i edukaciju lokalnim partnerima u rješavanju sigurnosnih izazova povezanih s očuvanjem i zaštitom kulturne baštine” zaključila je Zovko.

Copyright © Željana Zovko 2021. Sva prava pridržana.